Trámites / Comunicación

Podes dirixirte aos servizos administrativos do Concello de Beade tramitando consultas, queixas e reclamacións a través do seguinte formulario de contacto:

Os datos de carácter persoal que se faciliten por correo electrónico, mediante este formulario, quedarán rexistrados no ficheiro do Concello de Beade de usuarios de servizos web, coa finalidade de contestar ás consultas e obter datos estatísticos das mesmas. En calquera momento, poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, presentándoo por escrito no Rexistro Xeral deste Concello.

Caudillo, s/n - Beade - Ourense - 32431 - Tel.: 988 480 034 - Fax: 988 480 075 - info@beade.es